Summary

 • January 1st, 1970
 • 0 minutes
 • 8 sets, 102 reps
 • 5165 kg

1. Shoulder - Dumbell press

 • Set 1:   15 x 20 kg

Total:   300 kg

2. Shoulder press - machine LF

 • Set 1:   10 x 20 kg

Total:   200 kg

3. Shoulder - dumbbell side lateral raise

 • Set 1:   11 x 15.5 kg

Total:   165 kg

4. Shoulder - FM MAchine cable raises

 • Set 1:   10 x 20 kg

Total:   200 kg

5. Shoulder - Rear dlt fly LF

 • Set 1:   15 x 50 kg

Total:   750 kg

6. Shoulder - machine LF lateral raises

 • Set 1:   11 x 50 kg

Total:   550 kg

7. Calf

 • Set 1:   15 x 120 kg

Total:   1800 kg

8. Shoulder - FM LIFT CABLE SHRUG

 • Set 1:   15 x 80 kg

Total:   1200 kg