πŸ’ͺ

by tristan

Settings

Grid view
List View

Summary

 • event_availableOctober 9th, 2014
 • schedule40 minutes
 • equalizer24 sets, 288 reps
 • fitness_center

1. Tricep pulldown

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

2. Close grip bench press (tricep)

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

3. Shoulder press

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

4. Overhead tricep pull

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

5. Tricep pulldown (single)

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

6. Close grip preacher curl

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

7. Wide grip preacher curl

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

8. Hammer curl

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: