πŸ’ͺ

by tristan

Settings

Grid view
List View

Summary

 • event_availableNovember 20th, 2014
 • schedule56 minutes
 • equalizer30 sets, 400 reps
 • fitness_center

1. Bicep curl

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

2. Tricep pulldown

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

3. Lat raise

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

4. Close grip bench press (tricep)

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

5. Shoulder press

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

6. Overhead tricep pull

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

7. Tricep pulldown (single)

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

8. Close grip preacher curl

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

9. Wide grip preacher curl

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

10. Hammer curl

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: