πŸ’ͺ

by tristan

Settings

Grid view
List View

Summary

 • event_availableOctober 16th, 2014
 • schedule53 minutes
 • equalizer33 sets, 440 reps
 • fitness_center

1. Bicep curl

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

2. Tricep pulldown

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

3. Lat raise

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

4. Shoulder / arm press (seated)

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

5. Close grip bench press (tricep)

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

6. Shoulder press

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

7. Overhead tricep pull

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

8. Tricep pulldown (single)

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

9. Close grip preacher curl

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

10. Wide grip preacher curl

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

11. Hammer curl

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: