πŸ’ͺ

by tristan

Settings

Grid view
List View

Summary

 • event_availableJanuary 8th, 2015
 • schedule55 minutes
 • equalizer27 sets, 344 reps
 • fitness_center

1. Bicep curl

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

2. Tricep pulldown

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

3. Lat raise (1.5)

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 9 x 
 • Set 3: 9 x 

Total: 

4. Shoulder press (dumbell)

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 16 x 
 • Set 3: 16 x 

Total: 

5. Incline dumbbell curl

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

6. Overhead tricep pull

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

7. Tricep pulldown (single)

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

8. Shoulder press machine (1.5)

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 9 x 
 • Set 3: 9 x 

Total: 

9. Rear pec deck

 • Set 1: 16 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: