πŸ’ͺ

by tristan

Settings

Grid view
List View

Summary

 • event_availableOctober 12th, 2014
 • schedule1 h
 • equalizer42 sets, 528 reps
 • fitness_center

1. Bicep curl

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

2. Tricep pulldown

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

3. Forearm curl

 • Set 1: 20 x 
 • Set 2: 20 x 
 • Set 3: 20 x 

Total: 

4. Lat raise

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

5. Shoulder / arm press (seated)

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

6. Close grip bench press (tricep)

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

7. Shoulder press

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

8. Incline dumbbell curl

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

9. Overhead tricep pull

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

10. Tricep pulldown (single)

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

11. Close grip preacher curl

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

12. Wide grip preacher curl

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

13. Hammer curl

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

14. Preacher curl (machine)

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: