πŸ’ͺ

by tristan

Settings

Grid view
List View

Summary

 • event_availableSeptember 2nd, 2014
 • schedule48 minutes
 • equalizer27 sets, 324 reps
 • fitness_center

1. Bicep curl

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

2. Tricep pulldown

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

3. Lat raise

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

4. Bicep curl (drop set)

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

5. Shoulder / arm press (seated)

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

6. Close grip bench press (tricep)

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

7. Shoulder press

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

8. Cable bicep preacher curl

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

9. Incline dumbbell curl

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: