πŸ’ͺ

by tristan

Settings

Grid view
List View

Summary

 • event_availableSeptember 25th, 2014
 • schedule42 minutes
 • equalizer25 sets, 300 reps
 • fitness_center

1. Tricep pulldown

 • Set 1: 12 x 

Total: 

2. Lat raise

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

3. Close grip bench press (tricep)

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

4. Shoulder press

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

5. Overhead tricep pull

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

6. Tricep pulldown (single)

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

7. Close grip preacher curl

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

8. Wide grip preacher curl

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: 

9. Hammer curl

 • Set 1: 12 x 
 • Set 2: 12 x 
 • Set 3: 12 x 

Total: